JUDEȚUL SATU MARE

Comuna Hodod

Primăria
Consiliul Local
Proiecte și Investiții
Informații Utile
Informații publice
Emitere acord de mediu pt proiectul ,, Înfiintare sistem de canalizare pluvială în comuna Hodod cu localitătile apartinătoare, , judetul Satu Mare
4 sept. 2023 în categoria Anunțuri

Documente

Primăria
Consiliul Local
Proiecte și Investiții
Informații Utile
Informații publice
Comuna Hodod
Serviciul voluntar situații de urgență
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech