Bun venit pe site-ul primăriei comunei Hodod!

Comuna Hodod este atestată documentar din anul 1210 ca cetate de apărare. În cursul istoriei sale milenare, Hododul a jucat un rol deosebit în viața economică și militară a zonei. Acest lucru se datora așezării sale geografice la poarta Transilvaniei și Câmpiei Panonice.

Comuna Hodod este așezată în sud-estul județului Satu Mare și se învecinează:

• în partea de vest cu Comuna Bogdand;
• în partea de sud și est cu Județul Sălaj;
• în partea de nord cu Județul Maramureș;
În prezent Comuna Hodod dispune de 3 monumente de arhitectură: Biserica reformată din Hodod, Conacul Weselenyi, Conacul Deigenfield.

Carte de oaspeți Galerie Foto Galerie video

Știri și evenimente

09-02-2018

Convocarea Consiliului local al comunei Hodod in sedinta ordinara pentru data de 15 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI
H O D O D
Nr. 261 din 09. 02. 2018
                                                                         COMUNICAT

 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei Hodod prin Dispoziţia nr.5/2018, convoacă Consiliul local al comunei Hodod în şedinţa ordinară, care va avea loc la data de 15. 02. 2018, orele 16,00 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod , având urmatorul

                                                                PROIECT LA ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotrarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2017
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018 - 2019 in comuna Hodod ,
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului 2017
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hodod pe anul 2018

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor in comuna Hodod
6. Raportul primarului comunei Hodod privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al comunei Hodod , judeţul Satu Mare, pe anul 2017
7. Raportul primarului comunei Hodod privind starea economică socială şi de mediu pe anul 2017 a comunei Hodod

8. Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor ;

 

Secretarul comunei Hodod va asigura înştiinţarea consilierilor privind convocarea şedinţei şi invitarea la şedinţă a şefilor instituţiilor publice de pe raza comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a convocării prin afişare.

Hodod la 09. 02. 2018

 

Secretar,
Kaszta Francisc

 

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei Hodod, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

 

Primar, 


Balog Francisc

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează