Bun venit pe site-ul primăriei comunei Hodod!

Comuna Hodod este atestată documentar din anul 1210 ca cetate de apărare. În cursul istoriei sale milenare, Hododul a jucat un rol deosebit în viața economică și militară a zonei. Acest lucru se datora așezării sale geografice la poarta Transilvaniei și Câmpiei Panonice.

Comuna Hodod este așezată în sud-estul județului Satu Mare și se învecinează:

• în partea de vest cu Comuna Bogdand;
• în partea de sud și est cu Județul Sălaj;
• în partea de nord cu Județul Maramureș;
În prezent Comuna Hodod dispune de 3 monumente de arhitectură: Biserica reformată din Hodod, Conacul Weselenyi, Conacul Deigenfield.

Carte de oaspeți Galerie Foto Galerie video

Știri și evenimente

10-01-2019

Convocarea CL Hodod in sedinta ordinara pe data de 15 ianuarie 2018, ora 16,00

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

PRIMĂRIA COMUNEI

H O D O D

Nr. 50 din  10. 01. 2019

 

 

COMUNICAT

 

         În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, primarul comunei Hodod  prin Dispoziţia nr. 579/2018, convoacă Consiliul local al comunei Hodod  în şedinţa  ordinară, care va avea loc la data de  15. 01. 2019, orele 16,00 în sala de şedinţă din sediul Consiliului local al comunei Hodod , având urmatorul

 

 

PROIECT LA ORDINEA DE ZI:

 

 

1.               Proiect de hotarare privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodod

2.              Proiect de hotarare  pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai  persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului 2018

3.              Proiect de hotărâre  pentru aprobarea ,, Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Hodod”

4.             Proiect de hotarare privind  stabilirea normativelor prorii de consum de combustibil pentru mijloacele de transport si utilajele din dotare Primariei comunei Hodod

5.   Informări, declaraţii, întrebări, interpelări din partea consilierilor ;

 

         Secretarul comunei Hodod va asigura înştiinţarea consilierilor privind convocarea şedinţei şi invitarea la şedinţă a şefilor instituţiilor publice de pe raza comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a convocării prin afişare.

Hodod  la  10. 01. 2019 

 

 

Secretar,

Kaszta Francisc

 

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei Hodod, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

 

Primar, 


Balog Francisc

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează